• Geofencing for smart urban mobility. Summarizing the main findings of Work Package 1 

   Foss, Trond; Seter, Hanne; Arnesen, Petter (SINTEF Rapport;2019:00123, Research report, 2019)
  • GeoFlow - Pilot for vegprising 

   Arnesen, Petter; Moscoso, Claudia; Seter, Hanne; Dahl, Erlend; Berget, Gunhild Elisabeth; Bjørge, Nina Møllerstuen (SINTEF;2022:01022, Research report, 2023)
   Rapporten presenterer resultatene av piloten gjennomført i GeoFlow prosjektet, hvor 126 sjåfører ble rekruttert til å teste vegprisingsteknologi i en definert geofence-sone over en 3 måneders periode. Det ble logget data ...
  • GeoSence. Current state of the art and use case description on geofencing for traffic management 

   Hansen, Lillian; Arnesen, Petter; Graupner, Sven-Thomas; Lindkvist, Hannes; Leonardi, Jacques; Al Fahel, Rodrigue; Andersson, Kristina (Research report, 2021)
   This report is a result of a literature review and document gathering focused on geofence use cases specific for road traffic management. It presents geofence use cases that are trialled or to be trialled, implemented use ...
  • Kunnskapsstatus og brukerbehov for HyPos. Oppsummerte funn fra arbeidspakke 1 

   Fagerholt, Randi Ann; Berget, Gunhild Elisabeth; Solberg, Anders Martin; Brunes, Morten Taraldsten; Arnesen, Petter; Seter, Hanne (SINTEF;2023:00149, Research report, 2023)
   Denne prosjektrapporten er en samling av resultater fra arbeids pakke 1 i HyPos-prosjektet, hvor det overordnede formålet er å utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner og en ny og umoden ...
  • Kunstig intelligens for høyfjellsoverganger. Sammenhengen mellom værforhold og kjørefart 

   Skjermo, Jo; Södersten, Carl-Johan; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Seter, Hanne (SINTEF Rapport;2020:00429, Research report, 2020)
   Rapporten gir oversikt over utvalgte fjelloverganger i Norge, med hensyn på sammenheng mellom målt kjørefart og værforhold som medfører stengning av veien. Dette for å støtte opp om og forbedre driftsentreprenørers ...
  • LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM" 

   Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne (SINTEF rapport;2020:00884, Research report, 2020)
   This report isa collection of the memos written in work package 1 of the LambdaRoad project, where the overall project objectives is to study the need and requirements for electronic communication (ecom) in the future ...
  • MCSINC. Summarising the main findings of work package 1: Demands and requirements for machine sensing infrastructure. 

   Venæs, Janne; Sande, André Bekkevold; Tangrand, Kristoffer Meyer; Seter, Hanne; Arnesen, Petter (SINTEF;2023:01055, Research report, 2023)
   The main objective of the MCSINC project is to identify the opportunities and challenges with Al-based machine vision of road infrastructure under Nordic conditions. Work package 1 focuses specifically on "Demands and ...
  • Metodeutvikling for modellering av høyere fartsgrenser 

   Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Babri, Sahar; Straume, Anders; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli (SINTEF;2019:00982, Research report, 2020)
   Rapporten beskriver en utvidelse av gjeldende metodikk for estimering av kjørefart og utslipp i verktøy for modellering av transport (RTM) og nytte/kostnadsanalyser (EFFEKT). Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å ...
  • Mobiltelefonitellinger - Bekrivelse og gjennomgang av data 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-10/20, Research report, 2021)
   Notatet sammenfatter datasettene som er anskaffet fra Telia i dette prosjektet med en beskrivelse av metadata og innhold, samt en kortfattet kvalitetssjekk av dataene. SINTEFs konklusjon er at størrelse på områder og ...
  • Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

   Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Research report, 2021)
   I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • Simulering av evakuering i tunnel 

   Jenssen, Gunnar; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Frantzich, Håkan; Nilsson, Daniel (SINTEF;2018:01000, Research report, 2018)
  • Simulering av opphold i redningsrom 

   Jenssen, Gunnar; Moscoso, Claudia; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2020:00013, Research report, 2020)
   Dokumentet rapporterer resultater fra en eksperimentell fullskala Virtual Reality (VR) studie med formål å simulere designkriterier for utforming og innredning av et redningsrom for å få en klarest mulig dokumentasjon av ...
  • TEAPOT. Summarizing the main findings of work package 1 and work package 2 

   Arnesen, Petter; Brunes, Morten Taraldsten; Schiess, Samuel; Seter, Hanne; Södersten, Carl-Johan Hugo; Bjørge, Nina Møllerstuen; Skjæveland, Arnlaug (SINTEF rapport;2022:00170, Research report, 2022)
   This project report is a collection of the work produced in work package 1 and work package 2 in the TEAPOT-project. The main objective of the TEAPOT project is to "Secure positioning for the future transport system under ...