Show simple item record

dc.contributor.authorKrog, Bjørn-Roar
dc.contributor.authorFiskum, Lars-Erik
dc.date.accessioned2015-11-21T14:27:28Z
dc.date.accessioned2015-11-22T14:59:27Z
dc.date.available2015-11-21T14:27:28Z
dc.date.available2015-11-22T14:59:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-536-1443-4
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365054
dc.description.abstractForskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) stiller krav til utskiftbarhet og lekkasje-sikkerhet for ferdig monterte vanninstallasjoner i alle typer bygninger. Forskriften skiller ikke mellom bolig og næringsbygning. I praksis har det vist seg vanskelig å montere horisontale vannrør i næringsbygninger slik at de både ivaretar funksjonskravene til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet. Årsakene kan være manglede prosjektering, uegnede rørsystemer og manglende kunnskaper og holdninger hos utførende. For vannrør i boliger er funksjonskravene ivaretatt med å bruke rør-i-rør-system. For næringsbygninger fins det ikke rør-i-rør-systemer med store nok rørdimensjoner. Skadestatistikken viser at kostnadene for lekkasjer fra vannrør i næringsbygninger er i underkant av 600 millioner kroner per år. Tilsvarende tall for lekkasjer fra vannrør i private hjem er ca. 700 millioner kroner per år. For private er trenden minkende, mens den for næring er økende. De aller fleste lekkasjer fra rørføring i næringsbygninger oppstår mellom vannrør og rørkoblinger. Årsaken er vanligvis monteringsfeil, og i noen få tilfeller produktfeil. For å unngå lekkasjer mener SINTEF Byggforsk at det er viktig å fokusere på sammen-føyningen mellom koblinger og rør. Sannsynligheten for at det oppstår en vannlekkasje i forbindelse med koblingen er vesentlig større enn at det oppstår en lekkasje på selve røret. Det er mange forskjellige koblingssystemer på markedet. SINTEF Byggforsk anser noen av systemene som sikre og robuste, mens andre systemer krever større grad av korrekt montering for å være like sikre. Vi har vist eksempler på hvordan kravene til lekkasjesikkerhet og utskifting kan ivaretas ved å bruke eksisterende rørmaterialer og koblingsløsninger. Forslagene ivaretar kravet til utskiftbarhet, men ivaretar ikke fullt ut kravene i TEK10 med hensyn til lekkasjesikkerhe
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;30
dc.subjectVannrør
dc.subjectRør
dc.subjectFøringsveier
dc.subjectVannskade
dc.titleVannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-11-21T14:27:28Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2015 SINTEF akademisk forlag
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532
dc.identifier.cristin1253665


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record