Now showing items 1693-1712 of 4328

  • Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede 

   Fufa, Selamawit Mamo; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer (SINTEF Fag;68, Research report, 2020)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Riksantikvaren og har som mål å gi et helhetlig bilde av den miljømessige betydningen av gjenbruk av eksisterende bygninger. Den anvendte metoden innebærer en systematisk ...
  • GSN Support of Mixed-Criticality Systems Certification 

   Carlos-Fernando, Nicolas; Eizaguirre, Fernando; Larrucea, Asier; Barner, Simon; Chauvel, Franck; Sagardui, Goiuria; Pérez, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Safety-critical applications could benefit from the standardisation, cost reduction and cross-domain suitability of current heterogeneous computing platforms. They are of particular interest for Mixed-Criticality Product ...
  • Guest Editorial Special Section on Industrial Communication Technologies and Systems 

   Zunino, Claudio; Obermaisser, Roman; Petersen, Stig (Peer reviewed, 2018)
   The eleven papers in this special section focus on industrial communication systems and technologies (ICS). Major requirements of the ICS are real-time support and dependability under all considered load and fault assumptions. ...
  • Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway 

   Haase, Matthias; Buvik, Karin; Dokka, Tor Helge; Andresen, Inger (Project report;56, Research report, 2010)
  • Guidelines for establishing an etching procedure for dislocation density measurements on multicrystalline silicon samples 

   Adamczyk, Krzysztof Jan; Stokkan, Gaute; Di Sabatino Lundberg, Marisa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   With multicrystalline silicon becoming the main material used for photovoltaic applications and dislocations being one of the main material limitations to better solar cell efficiency, etch pit density measurements are ...
  • Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB 

   Sartori, Igor; Løtveit, Sjur V.; Skeie, Kristian (ZEB Project report;41, Research report, 2018)
   This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany ...
  • Guidelines on how to approach the energy-efficient retrofitting of shopping centres 

   Avantaggiato, Marta; Barchi, Grazia; Belleri, Annamaria; Dipasquale, Chiara; Lollini, Roberto; Wilmer, Pasut; Haase, Matthias; Toleikyte, Agne; Nang, Francesca Lam; Rozanska, Magdalena; Manesis, Fotis; Grabowiecki, Krzysztof; De Ferrari, Antonio; Ampenberger, Andreas; Visconti, Federico; D’Agaro, Paola; Cortella, Giovanni; Onorio, Saro; Mangialenti, Ivan; Mangili, Stefano; Martinelli, Mara; Papantoniou, Sotirios; Gantner, Johannes (Research report, 2017)
   Special architectural conditions and needs are common in almost all shopping centres. The main retrofit drivers are: (i) improve the indoor environmental quality and functionality, to enhance the customers experience; (ii) ...
  • Guidelines on retrofitting of shopping malls 

   Avantaggiato, Marta; Barchi, Grazia; Belleri, Annamaria; Dipasquale, Chiara; Lollini, Roberto; Pasut, Wilmer; Haase, Matthias; Toleikyte, Agne; Nang, Francesca Lam; Rozanska, Magdalena; Manesis, Fotis; Grabowiecki, Krzysztof; Antonio, De Ferrari; Ampenberger, Andreas; Visconti, Federico; D’Agaro, Paola; Cortella, Giovanni; Saro, Onorio; Mangialenti, Ivan; Mangili, Stefano; Martinelli, Mara; Papantoniou, Sotirios; Gantner, Johannes (CommONEnergy;, Research report, 2017)
  • Guidelines. PI-SEC report 2.4. Regulatory and planning implications for municipalities 

   Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Baer, Daniela (PI-SEC;2.4, Research report, 2019)
   Introduction. When engineering meets pragmatism, challenges arise in terms of how to solve problems. The process of studying how instruments and tools can be improved and developed to integrate energy aspects into urban ...
  • Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

   Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
   Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
  • Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er utført støyberegning av flytrafikken for en alternativ lokalisering av Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Beregningen er gjort med programmet NORTIM for tre alternative trafikkscenarier på to alternative rullebanelengder ...
  • Hands-free sample preparation platform for nucleic acid analysis 

   Baier, Tobias; Hansen-Hagge, Thomas; Gransee, Rainer; Crombe, A.; Schmahl, S.; Paulus, C.; Drese, K.S.; Keegan, H.; Martin, C.; O'Leary, J. J.; Furuberg, Liv; Solli, L.; Grønn, P.; Falang, I.; Karlgård, Aina; Gulliksen, Anja; Karlsen, F (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   A Lab-On-Chip system with an instrument is presented which is capable of performing total sample preparation and automated extraction of nucleic acid from human cell samples fixed in a methanol based solution. The target ...
  • Hardening accelerators for fly ash blended cement. FA 1 Environmentally friendly concrete. SP 1.1 Low carbon-footprint binder systems 

   Justnes, Harald; Ng, Serina (COIN Project report;71, Research report, 2015)
   A former developed hardening accelerator for fly ash blended cement should be replaced with another formulation free from thiocyanate and preferentially with equal or better performance in terms of compressive strength. ...
  • HASTAC Publishable final activity report 

   Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   This is the final report describing the publishable execution of the project. The report briefly presents the project background and major objectives including the scientific and technological objectives. The partners in ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Rapport;A22785, Research report, 2012)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;A21517, Research report, 2011)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Havvind: Muligheter for teknologieksport basert på petro-maritime ressurser? 

   Karlsen, Asbjørn; Steen, Markus (Chapter, 2018)
  • Håndbok / metodikk for samskaping og innovasjon i tjenesteutvikling 

   Ramstad, Lone Sletbakk; Aasen, Tone Merethe (SINTEF Rapport;2018:01312, Research report, 2018)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha ...
  • Håndbok for journalgjennomganger 

   Sverrbo, Erik; Winge, Asgeir; Thorsen, Glenn; Amlie, Einar; Ree, Arnt Ole; Hope, Øyvind Børslid (SINTEF Rapport;A679, Research report, 2006)
   Denne rapporten er ment å være et verktøy til bruk i journalgjennomganger. Prinsippene som gjennomgås er anvendbare både for lokale og nasjonale gjennomganger. Hovedpoenget er at det i slike prosesser ikke bare er viktig ...