Now showing items 1673-1692 of 4239

  • Hammerfest lufthavn Grøtnes Støyberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er utført støyberegning av flytrafikken for en alternativ lokalisering av Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Beregningen er gjort med programmet NORTIM for tre alternative trafikkscenarier på to alternative rullebanelengder ...
  • Hands-free sample preparation platform for nucleic acid analysis 

   Baier, Tobias; Hansen-Hagge, Thomas; Gransee, Rainer; Crombe, A.; Schmahl, S.; Paulus, C.; Drese, K.S.; Keegan, H.; Martin, C.; O'Leary, J. J.; Furuberg, Liv; Solli, L.; Grønn, P.; Falang, I.; Karlgård, Aina; Gulliksen, Anja; Karlsen, F (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   A Lab-On-Chip system with an instrument is presented which is capable of performing total sample preparation and automated extraction of nucleic acid from human cell samples fixed in a methanol based solution. The target ...
  • Hardening accelerators for fly ash blended cement. FA 1 Environmentally friendly concrete. SP 1.1 Low carbon-footprint binder systems 

   Justnes, Harald; Ng, Serina (COIN Project report;71, Research report, 2015)
   A former developed hardening accelerator for fly ash blended cement should be replaced with another formulation free from thiocyanate and preferentially with equal or better performance in terms of compressive strength. ...
  • HASTAC Publishable final activity report 

   Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   This is the final report describing the publishable execution of the project. The report briefly presents the project background and major objectives including the scientific and technological objectives. The partners in ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Rapport;A22785, Research report, 2012)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;A21517, Research report, 2011)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Havvind: Muligheter for teknologieksport basert på petro-maritime ressurser? 

   Karlsen, Asbjørn; Steen, Markus (Chapter, 2018)
  • Håndbok / metodikk for samskaping og innovasjon i tjenesteutvikling 

   Ramstad, Lone Sletbakk; Aasen, Tone Merethe (SINTEF Rapport;2018:01312, Research report, 2018)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha ...
  • Håndbok for journalgjennomganger 

   Sverrbo, Erik; Winge, Asgeir; Thorsen, Glenn; Amlie, Einar; Ree, Arnt Ole; Hope, Øyvind Børslid (SINTEF Rapport;A679, Research report, 2006)
   Denne rapporten er ment å være et verktøy til bruk i journalgjennomganger. Prinsippene som gjennomgås er anvendbare både for lokale og nasjonale gjennomganger. Hovedpoenget er at det i slike prosesser ikke bare er viktig ...
  • Håndverkertips for flislegging av vegger 

   Nesje, Arne Jan (Byggkeramikkforeningen informerer;2, Journal article, 2016)
  • HCI Research in Virtual Reality: A Discussion of Problem-solving 

   Boletsis, Costas; Cedergren, Jarl Erik; Kongsvik, Stian (Chapter, 2017)
   Recent advances in Virtual Reality (VR) systems have revived interest in the field and strongly affected Human-Computer Interaction (HCI) research. The problem-solving capacity of HCI research in VR is examined and discussed ...
  • Health-related quality of life and psychological distress in Young adult survivors of childhood cancer and their Association with treatment, education, and demographic factors 

   Fagervoll, Janne Strand; Sund, Anne Mari; Zeltzer, Lonnie K.; Ådnanes, Marian; Jensberg, Heidi; Eikemo, Terje Andreas; Lund, Bendik; Hjemdal, Odin; Reinfjell, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose This study investigated health-related quality of life (HRQOL) and psychological distress among young adult (YA) survivors of childhood cancer and the association of these measures with treatment, education, and ...
  • Heat analysis for energy management in neighbourhoods: case study of a large housing cooperative in Norway 

   Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt; Sartori, Igor; Aakenes, Ulf Roar; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As a basis for energy management in apartment blocks, this paper characterises heat use in a large housing cooperative in Norway, with in total 1,058 apartments. Heat measurements with hourly resolution are available from ...
  • Heat of absorption of carbon dioxide (CO2) into aqueous N-methyldiethanolamine (MDEA) and N,N-dimethylmonoethanolamine (DMMEA) 

   Jonassen, Øystein; Kim, Inna; Svendsen, Hallvard Fjøsne (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   In this work the heat of absorption of CO2 into aqueous solutions of N-methyldiethanolamine (MDEA) and N,N- dimethylmonoethanolamine (DMMEA) has been investigated in a reaction calorimeter. The experiments were conducted ...
  • Heat source management in wire-arc additive manufacturing process for Al-Mg and Al-Si alloys 

   Oyama, Kohei; Diplas, Spyridon; M'hamdi, Mohammed; Gunnæs, Anette Eleonora; S. Azar, Amin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Modelling of wire-arc additive manufacturing process is an effective way for adapting the optimum parameters as well as understanding and managing the sequences of layer-by-layer deposition. Some of these parameters such ...
  • Helikopterlandingsplass på SUS området - Støyberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2011)
   Det er utført støyberegninger med NORTIM i henhold til retningslinje T-1442 for en alternativ plassering av landingsplassen for helikopter ved Stavanger Universitetssjukehus. Beregningene er utført for tre scenarier: for ...
  • Helikopterlandingsplass Sykehuset Levanger. Beregning av flystøysoner etter T-1442 for en ny plassering 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2007)
   Det er beregnet støysoner for en planlagt ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningen er foretatt for to trafikksituasjoner ved hjelp av det ...
  • Helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Støysoneberegninger 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   Det er beregnet støysonegrenser etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for i alt 5 forskjellige helikopterlandingsplasser i Stryn kommune. Beregningene er foretatt med det norskutviklede programmet NORTIM ...
  • Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som ...