Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandberg, Eli
dc.contributor.authorFufa, Selamawit Mamo
dc.contributor.authorKnoth, Katrin
dc.contributor.authorEberhardt, Leonora Charlotte Malabi
dc.date.accessioned2022-04-11T08:04:58Z
dc.date.available2022-04-11T08:04:58Z
dc.date.created2022-03-29T11:42:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPraktisk økonomi & finans. 2022, 1 23-46.en_US
dc.identifier.issn1501-0074
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990861
dc.description.abstractOmbruk av bygningsdeler kan bidra til lavere utslipp og mindre avfall fra byggenæringen. I denne artikkelen beskriver vi hva vi kan lære fra seks forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia. Rammevilkårene for ombruk varierer mellom landene, og vi vurderer prosjektene med hensyn på 1) type ombruk, 2) dokumentasjon og sertifisering, 3) juridiske og politiske rammevilkår, 4) kostnader og tidsbruk og 5) anskaffelse og avhending. Å sette konkrete ombruksmål er den viktigste suksessfaktoren som bør tas med i fremtidige ombruksprosjekter. Eksiterende politiske og juridiske rammevilkår og manglende dokumentasjon og teknisk godkjenning av brukte bygningsdeler begrenser ombruk. Vi ser likevel en utvikling mot reduserte kostnader og tidsbruk, hovedsakelig gjennom læring, digitalisering og etablering av markedsplasser. Et nyttig neste steg vil være standardisering av prosedyrer for dokumentasjon og definisjoner på ombrukstyper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectOmbruken_US
dc.subjectBygningsdeleren_US
dc.subjectForbildeprosjekteren_US
dc.titleOmbruk av bygningsdeler - læringspunkter fra forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgiaen_US
dc.title.alternativeOmbruk av bygningsdeler - læringspunkter fra forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgiaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.rights.holderDette er forfatternes aksepterte og refererte manuskript til artikkelen. Den endelige publikasjonen er tilgjengelig på dx.doi.org/10.18261/pof.38.1.3en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.source.pagenumber23-46en_US
dc.source.volume1en_US
dc.source.journalPraktisk økonomi & finansen_US
dc.identifier.doi10.18261/pof.38.1.3
dc.identifier.cristin2013266
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 302754en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel