Show simple item record

dc.contributor.authorBruvoll, Annegrete
dc.contributor.authorBabri, Sahar
dc.contributor.authorBråthen, Svein
dc.contributor.authorLilliestråle, Astrid
dc.contributor.authorStøle, Øivind Hauge
dc.contributor.authorFon, Anders-Martin
dc.contributor.authorMatheson, Nora
dc.contributor.authorSæterlien, Eskil Johnsrud
dc.contributor.authorHandberg, Øyvind Nystad
dc.date.accessioned2021-01-29T07:36:16Z
dc.date.available2021-01-29T07:36:16Z
dc.date.created2020-09-15T08:51:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725252
dc.description.abstractHovedbudskap. Bompengeinnkreving i byene har flere formål. Bompenger skal bidra til å finansiere transport¬løsninger, til nullvekst i personbiltransporten og overgang til elbiler, de skal gi mindre køer og lavere helse- og miljøskadelige utslipp. Noen av disse effektene står i motstrid til hver¬andre. For eksempel vil elbilfordeler gi økt trafikk og mer kø. Bruk av ett spesifikt virkemiddel for å oppnå flere ulike mål er dermed krevende. Fritak og reduserte takster for elbiler reduserer bompen¬geinntektene, og undergraver dermed deres bidrag til å finansiere kollektivtransport, sykkelveger og andre tiltak i bypakkene. Videreføring av finansi¬eringsbidraget krever et visst transportvolum, noe som gjør at nullvekstmålet blir vanskelig å oppnå med dagens struktur på bomtakstene. En balansert oppnåelse av alle målene vil kreve en kombinasjon av virkemidler rettet mer direkte mot de målene en ønsker å oppnå: god og forutsigbar finansiering, reduserte køer, lavere utslipp av klimagasser og lokale utslipp, og færre helseskader og miljøulemper ved vegtrafikken. Utvalgets analyser illustrerer mulighetsområder for kombinasjoner av bompengetakster, inntekter og tra-fikkvekst fram mot 2030. Skal trafikken begrenses, vil også bompengeinntektene bli redusert så lenge en holder fast ved dagens elbilfordeler, mens en politikk for økte inntekter også vil måtte øke trafikkvolumet. Dersom elbilfordelene avvikles, vil inntektene gå opp, men en må fortsatt avveie inntekter mot trafikkvekst. Et alternativ med vegprising og internalisering av eksterne kostnader gjennom et kilometerbasert innkrevingssystem vil gi klart høyest inntekter, og en viss reduksjon i trafikken. Det kan også tenkes kilo-meterbaserte varianter der en gir avkall på full inter¬nalisering og dimensjonerer med inntekter omtrent som i dag, men hvor en har innslag av tidsvariabilitet og hvor andre eksterne kostnader hensyntas. Da vil en fortsatt oppnå at belastningen ved finansieringen fordeles på all bilbruk, men trafikkveksten kan bli en utfordring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSamferdselsdepartementeten_US
dc.relation.urihttps://www.regjeringen.no/contentassets/cbeb78d09109475aba2bfa9df488971a/1409_utvalgsrapport-framtidige-inntekter-i-bomringene.pdf
dc.titlePå veg mot et bedre bomsystem : utfordringer og muligheter i det grønne skiftet : rapport fra utvalg - Framtidige inntekter i bomringeneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.source.pagenumber79en_US
dc.identifier.cristin1829951
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record