Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjølle, Gerd Hovin
dc.contributor.authorKyte, Ruth Helene
dc.contributor.authorVefsnmo, Hanne
dc.contributor.authorLille-Mæhlum, Jostein
dc.date.accessioned2019-05-24T12:58:05Z
dc.date.available2019-05-24T12:58:05Z
dc.date.created2013-10-17T09:23:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn9788259435460
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598691
dc.description.abstractRapporten gir en samlet oversikt over feil under driftsforstyrrelser og avbrudd i det norske høyspenningsnettet for en periode på 23 år fra 1989 til og med 2011. Rapporten inneholder også resultater fra analyser av driftsforstyrrelser med flere feil for perioden 2008 - 2010, og feil og avbrudd under ekstremværet Dagmar i 2011 presentert samlet for de områdene som var mest berørt på henholdsvis Vest- og Østlandet. Antall driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger har i sum for alle spenningsnivå 1 - 420 kV variert noe fra år til år, men har vært rimelig stabilt sett over hele perioden med i størrelsesorden 25 000 hendelser i gjennomsnitt pr år. Ikke levert energi (ILE) er i sum betydelig redusert både som følge av driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger fram til og med 2010, mens Dagmar førte til en dobling av ILE i 2011 sammenlignet med foregående 10 års-periode. Omgivelser (vind, vegetasjon, torden, snø/is) har forårsaket vel 50 % av ILE. Distribusjonsnettet har stått for mer enn 90 % av alle hendelser og mer enn 70 % av ILE. Variasjonene i datagrunnlaget fra periode til periode kan forklares med endringer i registreringssystemer, - rutiner, myndighetskrav og spesielle hendelser pga. uvær som Nyttårsorkanen i 1992, uvær på Østlandet i 2003 og ekstremværet Dagmar i 2011.nb_NO
dc.description.abstractAnalyser av feil og avbrudd i kraftnettet 1989 - 2011. Inkludert driftsforstyrrelser med flere feil 2008 - 2010 og ekstremværet Dagmar 2011nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Energi ASnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Energi. Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Energi. Rapport;
dc.relation.ispartofseries;TR A7279
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleAnalyser av feil og avbrudd i kraftnettet 1989 - 2011. Inkludert driftsforstyrrelser med flere feil 2008 - 2010 og ekstremværet Dagmar 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Energi ASnb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO
dc.source.issueTR A7279nb_NO
dc.identifier.cristin1058330
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 191124nb_NO
cristin.unitcode7548,0,0,0
cristin.unitcode7548,50,0,0
cristin.unitnameSINTEF Energi AS
cristin.unitnameEnergisystemer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal