• Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

      Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Notat, 2021)
      I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...