• Hvordan måle grønn konkurransekraft i norske kommuner og fylkeskommuner? 

      Delic, Asmira; Hung, Christine Roxanne; Wiebe, Kirsten Svenja; Uggen, Kristin Tolstad; Bysveen, Marie; Jeremiassen, Maren Johanne (Research report, 2022)
      Norske kommuner og fylkeskommuner tar i økende grad en aktiv rolle i “det grønne skiftet”. Grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping er begrep som kobler klima, miljø og bærekraft tettere med næringsutvikling. ...