• Boligbygging i bratt terreng. En veileder 

      Christophersen, Jon; Denizou, Karine (SINTEF Fag;36, Research report, 2016)
      Fra innledningen. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) stiller nye krav til tilgjengelighet og universell utforming. Atkomst skal være likestilt for alle brukere. Utbyggere og prosjekterende står dermed ...