• Funksjonsbasert N200 – Krav til ubundne materialer i bære- og forsterkningslag 

      Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge (SINTEF rapport; 2021:01012, Research report, 2021)
      Denne rapporten omhandler vurderinger knyttet til mulige funksjonskrav for ubundne materialer i bære- og forsterkningslag. SINTEF mener det er mest realistisk å stille funksjonskrav til vegbygging ved å stille krav til ...