• Kuldebroer – Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk 

      Gustavsen, Arild; Thue, Jan Vincent; Blom, Peter; Dalehaug, Arvid; Aurlien, Tormod; Grynning, Steinar; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);25, Research report, 2008)
      I denne rapporten blir følgende presentert: • Definisjon av kuldebro • Mulige konsekvenser av kuldebroer • Metoder for å bestemme kuldebroverdien, inkl. ved numerisk beregning • Kuldebroverdier for forskjellige ...