• Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer 

      Moschetti, Roberta; Risholt, Birgit Dagrun; Skogstad, Hans Boye; Time, Berit (SINTEF Notat;47, Research report, 2022)
      Forord. Byggenæringen kaster i dag mye materialer som kan brukes på nytt. Dette notatet er et resultat av en innledende studie hvor muligheter og utfordringer for ombruk av vinduer ble undersøkt. Vi har også utarbeidet et ...