• Veikart for Trondheim kommune på helseområdet 

      Strisland, Frode; Kaspersen, Jon Harald; Melby, Line; Færevik, Hilde; Landmark, Andreas D.; Laanke, Berit (SINTEF rapport;2021:00617, Research report, 2021)
      Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått sju mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...