• Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

   Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
  • Kriterier for signalregulerte gangfelt. Vurdering av kriterier i Håndbok N303 Trafikksignaler 

   Foss, Trond (SINTEF rapport;2021:00963, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer en gjennomgang av flere lands retningslinjer for etablering av signalregulerte gangfelt, avstand mellom gangfelt og rundkjøring og retningslinjer for saksing av signalregulerte gangfelt. De ulike ...