• Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer 

      Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Bøhlerengen, Trond; Almås, Anders-Johan; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (SINTEF Fag;28, Research report, 2014)
      Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak. Analysen har to hovedinnfallsvinkler: kommunal overvannshåndtering i Oslo, ...