• Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

      Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050 Report;12, Research report, 2019)
      Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...