• Brannforløp og ventilasjon i skoler 

   Haukø, Anne-Marit; Yang, Aileen; Olsø, Brynhild Garberg; Aamodt, Andreas (SINTEF rapport;2022:00394, Research report, 2022)
   Denne rapporten er en delleveranse i arbeidspakke WP1 i prosjektet BRAVENT – Effektiv ventilasjon av røyk fra små branner. Rapporten inneholder litteratursøk relatert til branner i skolebygg og ventilasjonsstrategier, ...
  • Energieffektiv ventilasjon - innføring av SFP 

   Mysen, Mads (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);249, Research report, 1999)
  • Energieffektiv viftedrift Prosjekteringsveiledning 

   Mysen, Mads (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);303, Research report, 2001)