• Effect of surface treatment on chloride ingress and carbonation in concrete structures – State of the art 

   Plesser, Thale Sofie Wester (COIN Project report;3, Research report, 2008)
  • Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer 

   Hauge, Åshild Lappegard; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Plesser, Thale Sofie Wester (SINTEF Fag;101, Research report, 2023)
   Bakgrunn: Målet for denne forskningsstudien er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette. Vi har spurt om hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledning for ...
  • Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

   Fufa, Selamawit Mamo; Plesser, Thale Sofie Wester; Grytli, Tuva (SINTEF Fag;79, Research report, 2021)
   Denne rapporten er hovedleveranse fra SINTEF-prosjektet Prøving av ombruksbyggevarer – Testing reused Building Products. Arbeidet som presenteres i denne rapporten, ble utført i samarbeid med forskningsprosjektet REBUS – ...
  • REBUS project (2020–2023). Final report 

   Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Plesser, Thale Sofie Wester; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Kallaos, James; Hauge, Åshild Lappegard; Brown, Marin Kristine; Sunde, Olav; Seilskjær, Erlend; Larsen, Bente Iren; Zimmermann, Regitze Kjær; Birgisdottir, Harpa; Andersson, Johanna (SINTEF Fag;106, Research report, 2024)
   REBUS project vision and objectives: The research project REBUS – REuse of Building materials – a USer perspective started in 2020 with a vision of developing a knowledge platform to enable the wider and more efficient ...