• Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling 

      Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Schanche, Pernille (SINTEF Fag;50, Research report, 2018)
      Fra forordet: Prosjektet "Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling" er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Utgangspunkt for ...