• Building gaskets 

      Gjelsvik, Tore; Berg, Siri B.; Johansen, Tor Steinar (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);39, Research report, 1988)
    • Building sealants 

      Gjelsvik, Tore; Berg, Siri B.; Johansen, Tor Steinar (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);30, Research report, 1987)