• Veileder - Brannteknisk oppgradering av verneverdige tredører 

      Haukø, Anne-Marit; Wedvik, Barbro; Begius, Mikael (FRIC Rapport;D3.2-2022.04B, Research report, 2023)
      Gamle tredører kan være et av de svakere punktene med hensyn til brannmotstand i leilighetsbygg. Denne veilederen foreslår hvordan glass, platekledninger, tetningslister, dørkarmer, lås og beslag kan monteres for at døren ...