• Analyse av transportscenarier i Geiranger fjordsystem 

   Aspen, Dina Margrethe; Johansen, Børge Andreas Heggen; Babri, Sahar (SUSTRANS;, Research report, 2020)
   Denne rapporten er en delleveranse i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder med ...
  • Metodeutvikling for modellering av høyere fartsgrenser 

   Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Babri, Sahar; Straume, Anders; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli (SINTEF;2019:00982, Research report, 2020)
   Rapporten beskriver en utvidelse av gjeldende metodikk for estimering av kjørefart og utslipp i verktøy for modellering av transport (RTM) og nytte/kostnadsanalyser (EFFEKT). Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å ...