• Analyse av transportscenarier i Geiranger fjordsystem 

      Aspen, Dina Margrethe; Johansen, Børge Andreas Heggen; Babri, Sahar (SUSTRANS;, Research report, 2020)
      Denne rapporten er en delleveranse i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder med ...