• Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;2019:01139, Research report, 2019)
   Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
  • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

   Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
   Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...
  • Torgalmenningen i Bergen – Langsiktig gateopprustning 

   Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Christensen, Stein Olav (SINTEF;2023:00695, Research report, 2023)
   Torgalmenningen i Bergen er planlagt reetablert på grunn av omfattende skader på skiferdekket. Bymiljøetaten i Bergen har påbegynt et utredningsarbeid som skal munne ut i et fagnotat med forslag til langsiktig plan for ...
  • Uavhengig vurdering av tilbakefylling og anvendelse av avgangsmasser fra planlagt mineralutvinning i Engebøfjellet 

   Morales, Mario Orlando Cardenas; Alnæs, Lisbeth-Ingrid (SINTEF;2023:00754, Research report, 2023)
   SINTEF AS, representert ved forskningsinstituttet SINTEF Community, har gjennomført en uavhengig vurdering av spørsmål stilt av SINTEFs oppdragsgiver tilknyttet tilbakefylling og anvendelse av avgangsmasser fra planlagt ...