• Brannforløp og ventilasjon i skoler 

      Haukø, Anne-Marit; Yang, Aileen; Olsø, Brynhild Garberg; Aamodt, Andreas (SINTEF rapport;2022:00394, Research report, 2022)
      Denne rapporten er en delleveranse i arbeidspakke WP1 i prosjektet BRAVENT – Effektiv ventilasjon av røyk fra små branner. Rapporten inneholder litteratursøk relatert til branner i skolebygg og ventilasjonsstrategier, ...