• Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses? Resultater fra arbeidspakke 1 som innspill til videre analyser. 

   Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Fodstad, Marte; Espegren, Kari Aamodt; Midthun, Kjetil Trovik (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  • Simulation of multi-market trading : a case study 

   Fodstad, Marte; Kaut, Michal (SINTEF Rapport;2019:01000, Research report, 2019)
   This report describes a study of day-ahead (DA) and intraday (ID) trade for a hydropower producer with a single reservoir and power plant. The study simulates the trade decisions and plant operation in a rolling-horizon ...
  • Veikart for energi i Norge mot 2050 

   Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør ...