Show simple item record

dc.contributor.authorGranøien, Idar Ludvig Nilsen
dc.contributor.authorHaukland, Frode
dc.date.accessioned2016-05-10T09:15:59Z
dc.date.accessioned2016-05-11T09:05:17Z
dc.date.available2016-05-10T09:15:59Z
dc.date.available2016-05-11T09:05:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSINTEF Rapport A6166, 37 p. SINTEF, 2008nb_NO
dc.identifier.isbn9788214044003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389049
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractDet er utført beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Beregningene er utført med to forskjellige rullebanelengder og to alternative trafikkmengder på hver. Underlag og beregningsmetode følger anbefalingene gitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Beregningsprogrammet NORTIM tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse, noe som har betydning ved den forslåtte plassering.Rapporten presenterer datagrunnlaget og resultatene i tillegg til noe bakgrunnsinformasjon knyttet til behandling av flystøy i Norge. Resultatene fra dette prosjekt vil kunne inngå som grunnlagsmateriale for en eventuell konsekvensutredning av tiltaket, men er begrenset til beregning av utendørs støynivå. Resultatene viser at for det laveste alternativ er det kun ett bolighus som kommer innenfor støysonegrensene. I det mest ekspansive scenario øker imidlertid dette tallet til 31. Retningslinje T-1442 anbefaler at det gjøres kartlegging av innendørs støynivå for de boliger som havner i støysonene og at innendørsnivået bør tilfredsstille teknisk standard NS-8175 klasse C. Støysonene berører ikke den bymessige bebyggelsen i Mo i Rana.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFlystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling ASnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-05-10T09:15:59Z
dc.identifier.cristin1269068


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record