• Evaluering av Drømmedagene - et arbeidstiltak ved VekstTorget. TFoU-rapport 2020:4 

   Løe, Ida Camilla; Myhr, Arnhild Ramberg; Naper, Linn Renée (Research report, 2020)
   Trøndelag Forskning og Utvikling har hatt et prosjekt finansiert av Verdal kommune med hensikt på å følge og evaluere oppfølgingstiltaket Drømmedagene i regi av VekstTorget. Tiltaket retter seg mot unge voksne som står ...
  • Evaluering av satsingen på Kystskogbruket 

   Sand, Roald; Haugset, Anne Sigrid; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2021:00766, Research report, 2021)
   Formålet med evalueringen har vært å evaluere og synliggjøre Kystskogbrukets relevans, drøfte hva man har oppnådd av resultater for skognæringa i kystfylkene og peke på hva som bør vektlegges i en framtidig satsing og ...
  • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage 

   Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:00562, Research report, 2022)
   Dette er den sjuende og siste rapporten i en følgeevaluering (2014-2022) av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage. Sluttrapporten undersøker hvordan kompetansestrategien har bidratt til at alle barn får et ...
  • Impact of COVID-19 pandemic lockdown on mental well-being of Norwegian adolescents during the first wave—Socioeconomic position and gender differences 

   Myhr, Arnhild Ramberg; Naper, Linn Renée; Samarawickrema, Indira; Vesterbekkmo, Renate Kleivhaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: The lockdowns associated with the COVID-19 pandemic has been called a crisis in mental health, and adolescents may have been among the most affected. Comparing the first period of societal lockdown in spring ...
  • Ny veg Osen - Jøssund: Lokale virksomheters synspunkter 

   Sand, Roald; Halvorsen, Trond; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:00731, Research report, 2023)
   Informasjonen vi har samlet inn i dette prosjektet peker særlig på følgende forhold av samfunnsmessig betydning ved en vei mellom Osen og Jøssund: økt mobilitet og attraktivitet (bosetting og næringsvirksomhet); beredskap ...
  • Rekruttering av dommere til jordskifterettene 

   Sivertsen, Håkon; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée (TFoU-rapport;2020:129, Research report, 2020)
   Prosjektet har kartlagt potensielle kandidaters interesse for å søke stilling som jordskiftedommer, og stillingens attraktivitet. Overordnede funn kan oppsummeres som følger: • Alle kandidater har vurdert jordskifteretten ...
  • Skognæringens verdiskaping i kystfylkene - Verdiskaping i kystskogbruket 

   Sand, Roald; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2021:00863, Research report, 2021)
   Rapporten viser utvikling i produksjonsverdier, verdiskaping og sysselsetting i ulike deler av skognæringene i kystfylkene i Norge i perioden 2008-2018. Gjennomgående har utviklingen vært mer positiv i kystfylkene enn ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1 

   Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann (TFoU-rapport;2020:1, Research report, 2020)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2020 - Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren 

   Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée; Janninger, Linda (SINTEF Rapport;2021:00076, Research report, 2021)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2020 presenterer resultatene fra den årlig spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren i Norge. Temaene i årets undersøkelse er: Koronastengte barnehager våren 2020, ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2022 

   Haugset, Anne Sigrid; Myhr, Arnhild; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2022:01387, Research report, 2023)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2021 presenterer resultatene fra den årlige spørreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren i Norge. Temaene i årets undersøkelse er: barn som er nyankomne fra Ukraina, ...