• Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje 

      Toldnes, Bendik; Øye, Elling Ruud; Ekrem, Misimi; Westavik, Harry (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27339, Research report, 2016-01-05)
      Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk (FHF #900387). Målet har vært å teste en tospors industriell prototype av et planlagt 16 spors ...