Now showing items 21-40 of 1311

  • New active fishing gear Report from project workshop in Hirtshals, Dec. 14-15 2009 

   Winther, Michael; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103023, Research report, 2010-01-27)
   A few initial ideas for new active fishing gear concepts based on trawl and seine were presented at a workshop in Hirtshals, 14-15 December 2009. These initial concepts are described and the comments and feedback from the ...
  • Superfersk fisk med riktig kvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105012, Research report, 2010-02-10)
   Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside ...
  • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

   Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106016, Research report, 2010-02-10)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...
  • Bruk av Salsnes filterteknologi for fjerning av lakselus fra pumpevann ved et lakseslakteri 

   Prestvik, Ø; Erikson, Ulf Gøran; Arff, Johanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104017, Research report, 2010-02-24)
   Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS, januar 2010. Vannprøver for mikroskopering ble hentet utenfor ventemerd, i ventemerd for ...
  • Test av oksygeneringssystem for oppdrettskar; Solvox® OxyStream 

   Prestvik, Øyvind; Storøy, Jostein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80 A104006, Research report, 2010-02-24)
   Oksygeneringssystem for oppdrettskar, SOLVOX® OxyStream, normal vannmengde 2500 l/min ble testet hos Lerøy Midnor Lensvika oktober 2009 i et øl 2 m oppdrettskar uten fisk, vanndybde 3 m, ferskvann (o promille, 5°C) og ...
  • Kommersielle produkter av ryggbeinskjøtt fra laks 

   Østvik, Stein Ove; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80A 105028, Research report, 2010-03-12)
   Det er gjennomført 5 forsøk med produksjon av separert ryggbeinkø0tt fra ryggbein av laks ved tre ulike lakseforedlingsbedrifter i prosjektet. Forsøkene har gitt varierende resultat i forhold til kvalitet på ryggbeinkjøttet. ...
  • A short review of the state-of-the-art of pneumatic oil barriers and bubble flotation at sea 

   McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Darling, P.S; Johansen, Ø.; Brørs, B.; Leifer, Ira (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103024, Research report, 2010-03-22)
   The authors have reviewed sources of information relevant to the use of air bubbles to develop new technology for combating oil spills at sea, including an overview of the status of oil spill response in Norwegian waters. ...
  • Strategi for norsk blåskjellnæring 

   Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106001, Research report, 2010-03-23)
   På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger til grunn for ...
  • Anker og holdekraft Fullskala forsøk 

   Høy, Erik; Martinsen, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106029, Research report, 2010-04-07)
   SINTEF Fiskeri og havbruk AS gjennomførte fullskala forsøk med ankere til havbruksanlegg i uke 41, 2009. Anker fra fire ulike leverandører ble testet i fullskala og holdekraft ble dokumentert. Forsøkene ble gjennomført ...
  • JIP oil in ice summary report 

   Sørstrøm, Stein Erik; Brandvik, Per Johan; Buist, Ian; Dickins, David; Faksness, Liv-Guri; Potter, Steve; Rasmussen, Janne Fritt; Singsaas, Ivar (SINTEF rapport;A14181, Research report, 2010-04-10)
   The Joint Industry Program on oil spill contingency for Arctic and Ice-covered waters was established in 2006 and completed by the end of 2009. Acknowledging the fact that the Arctic exhibits different environments in the ...
  • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008- en ringvirkningsanalyse 

   Sandberg, Merete Gisvold; Volden, Gro Holst; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Olafsen, Trude (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106031, Research report, 2010-04-30)
   Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2008. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- og havbruksnæringen inn ...
  • Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach 

   Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103038, Research report, 2010-05-25)
   This paper presents field experiment results of using a new technology to harvest copepods (Calanus sp.) in the ocean by bubble upwelling. Two largo-scale bubble rafts, a 21 m2 and a flexible 75 m2 bubble raft with tow ...
  • Safe production of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Westavik, Harry; Sandberg, Merete Gisvold; Garforth, Dave; Winkel, Clare; Andree, Sabine; Martinez, Iciar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105040, Research report, 2010-06-17)
   This work contains a review of the undesirable substances that may be introduced as contaminants of natural and malicious origin, and of emerging hazards, in the production chain of farmed salmon,from ova to packed fillet. ...
  • En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett 

   Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 106041, Research report, 2010-06-29)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, ...
  • Fremtidens oppdrettsnot - Forprosjekt med arbeidsmøte 

   Lien, Andreas Myskja; Bjelland, Hans Vanhauwaert (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104046, Research report, 2010-07-07)
   Med bakgrunn i utfordringer knyttet til rømming og begroing ved dagens nylonnot ble det den 24. juni 2010 avholdt et arbeidsmøte for å identifisere status innen relevante fagområder og skape engasjement og interesse for ...
  • Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje 

   Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106069, Research report, 2010-07-22)
   Litteratursøk og gjennomgang av eksisterende standarder har sammen med enkle innledende forsøkt vist at det finnes ingen direkte relevante teststandarder for slitasjetesting av notlin. Det ble av den grunn utviklet et ...
  • Load Measured on Net Panels in the Flume Tank 

   Madsen, Nina (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;, Research report, 2010-08-02)
   This study is performed to help understand the drag and lift forces on net panels. Net panels are an important part of trawls and net cages. We hope to help computer simulations to use improved information on the forces ...
  • Workshop between Japanese and Norwegian researchers within traceability and food safety 

   Storøy, Jostein; Thakur, Maitri (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104047, Research report, 2010-09-09)
   During the last 5 years SINTEF has taken part in the development of a bilateral research agreement with Japan, within food safety and traceability. The final agreement was signed in 2007. Two round table meetings took place ...
  • TEKMAR 2009 – Innovasjon i havbruk ”Omdømme, beredskap og håndtering av laks – alltid beredt?” Oppsummering fra konferanse 8. og 9. desember 2009 

   Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104064, Research report, 2010-09-13)
   I 2009 ble TEKMAR arrangert for 7. gang, dette året på Rica Nidelven Hotell. Arrangementet samlet 155 deltagere, med over 70% av deltagerne fra industri. En bred støtte til arrangementet fra Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • Helserisikovurdering av PL73 (LM) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) fra Ajinomoto Eurolysine 1. innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

   Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Holck, Askild Lorentz; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Aursand, Marit (VKM Report;2010: 29, Research report, 2010-09-27)
   Helserisikovurderingen av bakteriebiomasse PL73 (LM) (EFSA/GMO/FR/2008/61) fra firmaet Ajinomoto Eurolysine er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer (Faggruppe 3) og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske ...