• Brukerundersøkelse om innemiljø på Marienlyst skole 

      Thunshelle, Kari; Hauge, Åshild Lappegard (ZEB Project report;5, Research report, 2012)
      Innemiljøet på Marienlyst skole i Drammen, Norges første "passivhus-skole", er evaluert gjennom intervju og spørreskjema med brukere. Det er utført tre intervjurunder i løpet av 2011 med totalt 23 informanter; lærere, ...