• Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF;A25949, Research report, 2014-02-18)
   A small scale study of the weathering properties of Vale crude oil has been performed at S°C and 13°C in SINTEFs laboratory. The data are used as input for SINTEF's Oil Weathering Model (OWM} to predict the properties and ...
  • Vale crude oil - properties and behaviour at sea 

   Hellstrøm, Kaja Cecilie; Andreassen, Irene (SINTEF Rapport;A25949, Research report, 2014)
  • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

   Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO2 supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and ...
  • Vannkvalitet og startfôring av rognkjeks - Effekt av fôring med levende copepoder i tidlige faser (FHF prosjekt nr 901174) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Kari; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora (SINTEF Ocean report; OC2017 A-029, Research report, 2017)
   I oppdrett av rognkjeks benyttes fonnulert tønfor av små partikler fra start, som gir mye forspill i karene. Høy og varierende organisk belastning i systemet gir grobunn for oppblomstring av opportunistiske bakterier som ...
  • Variations in polyphenol and heavy metal contents of wild-harvested and cultivated seaweed bulk biomass: Health risk assessment and implication for food applications 

   Roleda, Michael; Marfaing, Hélène; Desnica, Natasa; Jónsdóttir, Rósa; Skjermo, Jorunn; Rebours, Celine; Nitschke, Udo (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-27)
   Seaweeds are increasingly used in European cuisines due to their nutritional value. Many algal constituents, such as polyphenols, are important antioxidants and thus considered beneficial to humans. However, many seaweed ...
  • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
   Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse 

   Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23089, Research report, 2012-06-15)
   Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom kartlegging av omfanget av fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk, ...
  • Verification study of weathering properties of Draugen crude oil - re-check of oil properties related to oil spill response 

   Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe (SINTEF Ocean reports;OC2018 A-054, Research report, 2018-06-08)
   SINTEF has conducted a verification study (re-check) of Draugen crude oil collected in 2018 to determine if weathering data collected from Draugen crude oil collected in 2008 is still valid. Weathering properties of Draugen ...
  • Vessel fleet analysis for maintenance operations at offshore wind farms 

   Halvorsen-Weare, Elin Espeland; Gundegjerde, Christian; Halvorsen, Ina Blomseth; Hvattum, Lars Magnus; Nonås, Lars Magne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Performing maintenance operations at offshore wind farms involves one major challenge compared with the onshore counterpart: All maintenance personnel and spare parts need to be transported from an onshore port or offshore ...
  • Vessel Fleet Optimization for Maintenance Operations at Offshore Wind Farms under Uncertainty 

   Stålhane, Magnus; Vefsnmo, Hanne; Halvorsen-Weare, Elin Espeland; Hvattum, Lars Magnus; Nonås, Lars Magne (Journal article; Peer reviewed, 2016-09)
   In this paper we consider the problem of determining the optimal fleet size and mix of vessels to support maintenance activities at offshore wind farms. A two-stage stochastic programming model is proposed where uncertainty ...
  • Vessel routing and scheduling under uncertainty in the liquefied natural gas business 

   Halvorsen-Weare, Elin Espeland; Fagerholt, Kjetil; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Liquefied natural gas (LNG) is natural gas transformed into liquid state for the purpose of transportation mainly by specially built LNG vessels. This paper considers a real-life LNG ship routing and scheduling problem ...
  • Virkning av stampekjøl på kystfartøy - Stampedemping av kystfartøy ved hjelp av finner plassert i forskipet 

   Aarsæther, Karl Gunnar (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A23384, Research report, 2012)
   Stampedempning med finner - Kystfartøy som bygges under lengdebegrensinger kan oppleve det som kalles for ""Gyngestoleffekten"", der fartøyet stamper uforholdsmessig mye selv i relativt rolig sjø. Dette bevegelsesmønsteret ...
  • Virtualization of food supply chains with the internet of things 

   Verdouw, Cor N.; Wolfert, Sjaak; Beulens, Adrie .J.M; Rialland, Agathe Isabelle (Volume 176;, Journal article, 2015)
   Internet technologies allow supply chains using virtualizations dynamically in operational management processes. This will improve support for food companies in dealing with perishable products, unpredictable supply ...
  • Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations: Applications of Distributed Co-Simulations 

   Skjong, Stian; Rindarøy, Martin; Kyllingstad, Lars Tandle; Æsøy, Vilmar; Pedersen, Eilif (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-08)
   In this work, we demonstrate the use of co-simulation technology in the maritime industry through four relevant examples of applications based on the outcome of the knowledge-building project Virtual Prototyping of Maritime ...
  • Visualizing Cyber Security Risks with Bow-Tie Diagrams 

   Bernsmed, Karin; Frøystad, Christian; Meland, Per Håkon; Nesheim, Dag Atle; Rødseth, Ørnulf Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-19)
   Safety and security risks are usually analyzed independently, by different people using different tools. Consequently, the system analyst may fail to realize cyber attacks as a contributing factor to safety impacts or, on ...
  • Vurdering av forvitringsegenskapene til ulike Marine Gassoljer. Kriterier for fastsettelse av drivstoff kvalitet ut fra egenskaper ved et eventuelt utslipp 

   Moldestad, Merete Øverli; Daling, Per Snorre (SINTEF;STF80MK A06170, Research report, 2006-06-07)
   I forbindelse med at det skal etableres kriterier for regulering av drivstoffkvalitet ved seiling innenfor naturreservatene på Øst-Svalbard, har Kystverket bedt SINTEF om å gjøre noen vurderinger med hensyn på forvitring ...
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...
  • Vurdering av årsak til skade på not i forbindelse med rømmingshendelse i 2014 

   Føre, Heidi Moe (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A26872, Research report, 2015-04-13)
   Det er sannsynlig at skade på not skyldes at not har vært i kontakt med kjetting i hanefot. Modellforsøk og analyser viser at kontakt mellom not og hanefot med kjetting kan inntreffe innenfor dimensjonerende miljøbelastninger. ...
  • Wave-Current Interaction Effects on Airgap Calculations 

   Hermundstad, Elin Marita; Hoff, Jan Roger; Fonseca, Nuno; Bjørkli, Rune (ASME Proceedings | Offshore Technology;OMAE2017-62548, Chapter, 2017-06-25)
   The importance of wave-current interaction effects on the determination of mean drift forces on floating offshore structures is well documented. Wave-current interaction effects will also influence the first-order motions ...
  • Wave Drift Forces and Low Frequency Damping on the Exwave FPSO 

   Fonseca, Nuno; Stansberg, Carl Trygve (ASME Proceedings | Offshore Technology;OMAE2017-62540, Chapter, 2017-06-25)
   A method is followed in the present analysis to estimate realistic surge and sway wave drift force coefficients for the Exwave FPSO. Model test data is used to identify the difference frequency wave exciting force coefficients ...