Now showing items 352-371 of 943

  • Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS9418 

   Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Svanes, Erik; Fet, Annik Magerholm (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23371, Research report, 2012-09-04)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet" Gjennomgang av norsk standard for klimasporing av sjømat, NS 9418, for norsk sjømatnæring". Rapporten beskriver hvordan metodiske krav til standarden er blitt ...
  • Gjenvinning av kasserte linebruk 

   Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen (SINTEF rapporter;2019:00533 A, Research report, 2019-05-07)
   Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte ...
  • Global dynamic response analysis of oil storage tank in finite water depth: Focusing on fender mooring system parameter design 

   Wan, Ling; Han, Mengmeng; Jin, Jingzhe; Zhang, Chi; Magee, Allan Ross; Hellan, Øyvind; Wang, Chien Ming (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-15)
   A modular floating concept for oil storage is proposed. The concept is composed of several modular floating tanks and barges. The floating tanks are self-stable and designed for storage of oil and hydrocarbon material. The ...
  • Godt sikkerhetsarbeid - eksempler fra ulike næringer 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26675, Research report, 2015-01-12)
   Godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Denne rapporten fokuserer på sikkerhetsarbeid i et utvalg næringer, med mål om å finne eksempler på praksiser som er av relevans og verdi ...
  • Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Bestemmelse av gonadeutvikling, innhold av slo og filetutbytte gjennom sesongen. 

   Carvajal, Ana Karina; Toldnes, Bendik; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24342, Research report, 2013-04-30)
   Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet "Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. ...
  • Gone with the flow: Current velocities mediate parasitic infestation of an aquatic host 

   Samsing, Francisca; Solstorm, David; Oppedal, Frode; Solstorm, Frida; Dempster, Timothy David (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Host–parasite interactions are moderated by the environmental conditions of the interaction medium (e.g. air or water). Encounter rate and the time available for a parasite to make physical contact with a host are both ...
  • Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance 

   Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017-07-05)
   Body Mass Index (BMI) is not only the prevailing tool used for defining and diagnosing obesity, but it is also a tool that intervenes into fisheries governance, and into fishers lives and bodies. All fishers on board vessels ...
  • Gradual Reduction in Sodium Content in Cooked Ham, with Corresponding Change in Sensorial Properties Measured by Sensory Evaluation and a Multimodal Machine Vision System 

   Greiff, Kirsti; Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The European diet today generally contains too much sodium (Na+). A partial substitution of NaCl by KCl has shown to be a promising method for reducing sodium content. The aim of this work was to investigate the sensorial ...
  • Grasping virtual fish: A step towards deep learning from demonstration in virtual reality 

   Dyrstad, Jonatan Sjølund; Mathiassen, John Reidar Bartle (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-26)
   We present an approach to robotic deep learning from demonstration in virtual reality, which combines a deep 3D convolutional neural network, for grasp detection from 3D point clouds, with domain randomization to generate ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • GRIBBOT - Robotic 3D vision-guided harvesting of chicken fillets 

   Misimi, Ekrem; Øye, Elling Ruud; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Åsebø Berg, Olav; Gjerstad, Tone Beate; Buljo, Jan Olaf; Skotheim, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norway, the final stage of front half chicken harvesting is still a manual operation due to a lack of automated systems that are suitably flexible with regard to production efficiency and raw material utilisation. This ...
  • Growth and nutritional composition of the polychaete Hediste diversicolor (OF Müller, 1776) cultivated on waste from land-based salmon smolt aquaculture 

   Wang, Haiqing; Seekamp, Inka; Malzahn, Arne; Hagemann, Andreas; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-15)
   Increased aquaculture production will result in increased amounts of waste produced, and these wastes are highly underexploited. Polychaetes might effectively consume such waste and transfer them into compounds as marine ...
  • Growth and stress factors in ballan wrasse (Labrus bergylta) larval development 

   Piccinetti, Chiara Carla; Grasso, Lorenzo; Maradonna, Francesca; Radaelli, Giuseppe; Ballarin, Cristina; Chemello, Giulia; Evjemo, Jan Ove; Carnevali, Oliana; Olivotto, Ike (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-03)
   Ballan wrasse (Labrus bergylta) is a specialized cleaner fish used in salmon farms as a biological treatment against sea lice. Its commercial rearing is at present mostly experimental. A number of key aspects, including ...
  • Handling Big Data in Ship Performance and Navigation Monitoring 

   Perera, Lokukaluge Prasad (Chapter, 2017)
   Vessels are equipped with on-board internet of things (IoT) to observe various ship performance and navigation conditions. These IoT connected to ship navigation and automation systems collects and exchanges data among ...
  • Harvesting procedures, welfare and shelf life of ungutted and gutted shortfin pompano (Trachinotus falcatus) stored in ice 

   Erikson, Ulf Gøran; Truong, Hanh TM; Le, Dung V; Pham, Phuong D; Svennevig, Niels; Phan, Van T (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-01)
   Despite the possible increase in use of anionic polyacrylamide (APAM) in enhanced oil recovery operations, very little relevant information regarding ecotoxicity exists. The current study assessed acute and sub-lethal ...
  • Hastighetsmålinger i 2- og 4-panel enkeltristseksjoner 

   Gjøsund, Svein Helge; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Hansen, Kurt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24698, Research report, 2013-08-14)
   Tilgangen på torsk har de siste årene vært så god at løsninger for å begrense og tilpasse fangstemengden til fartøyenes produksjonskapasitet har kommet i fokus. Sorteringsristsystemer er sentrale her, ved at de utgjør en ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal - En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22785, Research report, 2012-05-15)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21517, Research report, 2011-12-15)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havet som ressurs - fremtidig potensiale i dyrking av tang og tare 

   Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Tang og tare har mange anvendelsesmuligheter, både som mat og som råstoff for industriell prosessering til ulike produkter, og mange bedrifter etablerer nå dyrking i Norge. Foreløpig er produksjonen lav, men det ligger ...
  • Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182 

   Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean AS rapporter;MT2015 A-182, Research report, 2016-01-12)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, ...