• A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases 

   Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Floods and stormwater events are the costliest natural catastrophes. Costs are expected to increase due to urbanization and climate change. Mitigation is needed. Different stakeholders with different motivations unfortunately ...
  • Concentration and Temperature Effects on Water and Salt Permeabilities in Osmosis and Implications in Pressure-Retarded Osmosis 

   Sivertsen, Edvard; Holt, Torleif; Thelin, Willy (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Osmotic power extracted from the mixing of freshwater with seawater is a renewable energy resource that has gained increasing attention during recent years. The estimated energy can significantly contribute to the production ...
  • Coupling Field Observations and Geographical Information System (GIS)-Based Analysis for Improved Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) Performance 

   Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard; Kliewer, Dennis; Jotta, Lensa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Urbanization and increased precipitation volumes and intensities due to climate change add pressure to the urban drainage system, resulting in increased flooding frequencies of urban areas and deteriorating water quality ...
  • Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann 

   Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete (Journal article, 2019)
   Regnbed, grønne grøfter og permeable dekker er viktige elementer i overvannshåndteringen i byer, men de må plasseres på steder med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Forskere ved SINTEF og NTNU foreslår en ny metode for ...
  • GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader 

   Sondell, Rebecka Snefuglli; Baer, Daniela; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sea level rise is a climate challenge that society will face in the years to come. Despite high awareness of the problem, adaptation measures are still largely missing. Two factors that have been identified that explain ...
  • Innovasjon innen blå-grønne løsninger 

   Sivertsen, Edvard (Lecture, 2017)
  • Internasjonalt FoU-samarbeid med fokus på drikkevannsrensing med membraner 

   Thelin, Willy; Raspati, Gema Sakti; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2016)
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Others, 2019)
   Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
  • Pressure Dependency of the Membrane Structure Parameter and Implications in Pressure Retarded Osmosis (PRO) 

   Holt, Torleif; Sivertsen, Edvard; Thelin, Willy; Brekke, Geir (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Pressure retarded osmosis (PRO) can be used to exploit the mixing energy e.g. between river water and sea water. A PRO membrane must be highly permeable for water, whereas salt ions should be retained. Furthermore, the ...
  • Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens - a case study from Norway 

   Balstad, Sondre; Lohne, Jardar; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Winter infiltration in cold climate raingardens is a key function for proper year-round function. The Modified Phillip-Dunne Infiltrometers (MPD) procedure was used for measuring the infiltration capacity. The research was ...
  • Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Guideline. Version 1.0 

   Kliewer, Dennis; Sivertsen, Edvard (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
  • Utvikler kunnskapsportal for overvann 

   Sivertsen, Edvard; Drageset, Anine (Journal article, 2017)
   Kunnskapsportalen ovase.no har sitt utspring i en studentgruppe ved NTNU våren 2015, og har siden blitt utviklet gjennom ulike fag- og studentgrupperinger. Klima 2050 tar nå over ansvaret for videreutviklingen av portalen, ...
  • Vinteråpne regnbed 

   Balstad, Sondre; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2017)
   Åpne overflateløsninger som regnbed avhenger av at vann infiltrer bakken. Mer nedbør og mer våt vinternedbør gjør slik infiltrasjon stadig viktigere også i vinterhalvåret. En fersk masteroppgave fra NTNU har funnet stor ...
  • Vi trenger nye løsninger for overvannshåndtering 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit (Journal article, 2016)
   SFI Klima 2050 skal utvikle fremtidens løsninger for håndtering av overvann i byer og tettsteder.