• A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases 

   Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Floods and stormwater events are the costliest natural catastrophes. Costs are expected to increase due to urbanization and climate change. Mitigation is needed. Different stakeholders with different motivations unfortunately ...
  • Avrenningskoeffisienter passer dårlig for prosjektering av grønne tak 

   Muthanna, Tone Merete; Schärer, Lotte Askeland; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2020)
   Grønne tak er et populært overvannstiltak som bidrar til forsinkelse av avrenningen og redusert avrenningsvolum etter nedbørshendelser. Den rasjonelle metoden er en mye brukt metode for dimensjonering av overvannstiltak, ...
  • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
   For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
  • Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Forprosjekt 

   Rasten, Britt; Haga, Ivar Tangerud; Møller-Pedersen, Per; Oterkjær, Anne Cecilie; Berget, Oddbjørn; Barrio, Maria; Sivertsen, Edvard; Dybvik, Amalie Sørheim (Research report, 2022)
   Dette forprosjektet ble gjennomført i regi av Construction City klyngen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF som aktive prosjektdeltakere. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Oslo kommune ...
  • Concentration and Temperature Effects on Water and Salt Permeabilities in Osmosis and Implications in Pressure-Retarded Osmosis 

   Sivertsen, Edvard; Holt, Torleif; Thelin, Willy (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Osmotic power extracted from the mixing of freshwater with seawater is a renewable energy resource that has gained increasing attention during recent years. The estimated energy can significantly contribute to the production ...
  • Concentration of Municipal MBBR Effluent by FO for Resource Recovery: Batch Experiments in Side-Stream Configuration 

   Thelin, Willy Røstum; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Helness, Herman (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A novel approach for resource recovery includes forward osmosis (FO) as a concentration step in municipal wastewater treatment. The current study investigates different pre-treatment strategies including biological treatment ...
  • Coupling Field Observations and Geographical Information System (GIS)-Based Analysis for Improved Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) Performance 

   Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard; Kliewer, Dennis; Jotta, Lensa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Urbanization and increased precipitation volumes and intensities due to climate change add pressure to the urban drainage system, resulting in increased flooding frequencies of urban areas and deteriorating water quality ...
  • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;19, Research report, 2020)
   Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
  • Detention-based green roofs for stormwater management under extreme precipitation due to climate change 

   Hamouz, Vladimir; Pons, Vincent; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc; Muthanna, Tone Merete (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Rooftops cover a large percentage of land area in urban areas, which can potentially be used for stormwater purposes. Seeking adaptation strategies, there is an increasing interest in utilising green roofs for stormwater ...
  • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;18, Research report, 2019)
   Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
  • Evaluating the stormwater management model for hydrological simulation of infiltration swales in cold climates 

   Bosco, Camillo; Abdalla, Elhadi Mohsen Hassan; Muthanna, Tone Merete; Alfredsen, Knut Tore; Rasten, Britt; Kjennbakken, Heidi; Sivertsen, Edvard (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Stormwater Management Model (SWMM) is a widely used tool for assessing the hydrological performance of infiltration swales. However, validating the accuracy of SWMM simulation against observed data has been challenging, ...
  • Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann 

   Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete (Journal article, 2019)
   Regnbed, grønne grøfter og permeable dekker er viktige elementer i overvannshåndteringen i byer, men de må plasseres på steder med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Forskere ved SINTEF og NTNU foreslår en ny metode for ...
  • Forecasting green roof detention performance by temporal downscaling of precipitation time-series projections 

   Pons, Vincent; Benestad, Rasmus; Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A strategy to evaluate the suitability of different multiplicative random cascades to produce rainfall time series, taking into account climate change, inputs for green infrastructures models. The multiplicative random ...
  • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

   Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
   I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
  • GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader 

   Sondell, Rebecka Snefuglli; Baer, Daniela; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sea level rise is a climate challenge that society will face in the years to come. Despite high awareness of the problem, adaptation measures are still largely missing. Two factors that have been identified that explain ...
  • Hvordan lykkes med etablering av naturbaserte løsninger for overvannshåndtering 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit (Journal article, 2022)
   SINTEF har utviklet en praktisk veileder for å sikre bygg og infrastruktur mot klimaendringer.
  • Hydrological performance of lined permeable pavements in Norway 

   Hassan Abdalla, Elhadi Mohsen; Selseth, Ingrid; Muthanna, Tone Merete; Helness, Herman; Alfredsen, Knut; Gaarden, Terje; Sivertsen, Edvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lined permeable pavements (LPPs) are types of sustainable urban stormwater systems (SUDs) that are suitable for locations with low infiltration capacity or shallow groundwater levels. This study evaluated the hydrological ...
  • Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

   Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
   Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
  • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

   Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
   Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
  • Innovasjon innen blå-grønne løsninger 

   Sivertsen, Edvard (Lecture, 2017)