• A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases 

   Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Floods and stormwater events are the costliest natural catastrophes. Costs are expected to increase due to urbanization and climate change. Mitigation is needed. Different stakeholders with different motivations unfortunately ...
  • Avrenningskoeffisienter passer dårlig for prosjektering av grønne tak 

   Muthanna, Tone Merete; Schärer, Lotte Askeland; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2020)
   Grønne tak er et populært overvannstiltak som bidrar til forsinkelse av avrenningen og redusert avrenningsvolum etter nedbørshendelser. Den rasjonelle metoden er en mye brukt metode for dimensjonering av overvannstiltak, ...
  • Concentration and Temperature Effects on Water and Salt Permeabilities in Osmosis and Implications in Pressure-Retarded Osmosis 

   Sivertsen, Edvard; Holt, Torleif; Thelin, Willy (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Osmotic power extracted from the mixing of freshwater with seawater is a renewable energy resource that has gained increasing attention during recent years. The estimated energy can significantly contribute to the production ...
  • Coupling Field Observations and Geographical Information System (GIS)-Based Analysis for Improved Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) Performance 

   Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard; Kliewer, Dennis; Jotta, Lensa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Urbanization and increased precipitation volumes and intensities due to climate change add pressure to the urban drainage system, resulting in increased flooding frequencies of urban areas and deteriorating water quality ...
  • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2020)
   Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
  • Detention-based green roofs for stormwater management under extreme precipitation due to climate change 

   Hamouz, Vladimir; Pons, Vincent; Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Bertrand-Krajewski, Jean-Luc; Muthanna, Tone Merete (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Rooftops cover a large percentage of land area in urban areas, which can potentially be used for stormwater purposes. Seeking adaptation strategies, there is an increasing interest in utilising green roofs for stormwater ...
  • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;, Research report, 2019)
   Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
  • Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann 

   Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete (Journal article, 2019)
   Regnbed, grønne grøfter og permeable dekker er viktige elementer i overvannshåndteringen i byer, men de må plasseres på steder med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Forskere ved SINTEF og NTNU foreslår en ny metode for ...
  • GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader 

   Sondell, Rebecka Snefuglli; Baer, Daniela; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sea level rise is a climate challenge that society will face in the years to come. Despite high awareness of the problem, adaptation measures are still largely missing. Two factors that have been identified that explain ...
  • Innovasjon innen blå-grønne løsninger 

   Sivertsen, Edvard (Lecture, 2017)
  • Internasjonalt FoU-samarbeid med fokus på drikkevannsrensing med membraner 

   Thelin, Willy; Raspati, Gema Sakti; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2016)
  • Klima 2050 - Hva skal vi gjøre? 

   Sivertsen, Edvard; Time, Berit; Kvande, Tore (Others, 2016)
  • Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen 

   Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit (Klima 2050;12, Research report, 2019)
   Klimatilpassede bygninger og bygningskonstruksjoner benyttes som fellesbetegnelse for konstruksjoner som planlegges, prosjekteres og utføres for å motstå ulike typer ytre klimapåkjenning – fra nedbør, snøavlagring, vind, ...
  • Limitations in using runoff coefficients for green and gray roof design 

   Schärer, Lotte Askeland; Busklein, Jan Ove; Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Climate change combined with urbanization increases the performance demand on urban drainage systems. Green roofs are one of the most used green infrastructure measures to alleviate the pressure on the urban drainage system ...
  • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Others, 2019)
   Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Overvann fra veg. Praksis, status og problemstillinger for vegeier 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Azrague, Kamal (SINTEF AS;2020:00692, Research report, 2020)
   Vegforum for byer og tettsteder (VBT) er et fagnettverk for de 25 største bykommunene i Norge. Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser. VBT ønsker å bli en aktiv pådriver ...
  • Pressure Dependency of the Membrane Structure Parameter and Implications in Pressure Retarded Osmosis (PRO) 

   Holt, Torleif; Sivertsen, Edvard; Thelin, Willy; Brekke, Geir (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Pressure retarded osmosis (PRO) can be used to exploit the mixing energy e.g. between river water and sea water. A PRO membrane must be highly permeable for water, whereas salt ions should be retained. Furthermore, the ...
  • Principal component analysis for decision support in integrated water management 

   Helness, Herman; Damman, Sigrid; Sivertsen, Edvard; Ugarelli, Rita Maria (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   A general methodology for holistic sustainability assessment of measures in integrated water management based on principal component analysis (PCA) was developed. Application on data from three cases demonstrated that PCA ...
  • Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens - a case study from Norway 

   Balstad, Sondre; Lohne, Jardar; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Winter infiltration in cold climate raingardens is a key function for proper year-round function. The Modified Phillip-Dunne Infiltrometers (MPD) procedure was used for measuring the infiltration capacity. The research was ...