Velg et delarkiv for å bla i samlingene

SINTEF [10245]
 • Nyhavna – et nullutslippsnabolag med systemsmart energiforsyning 

  Kauko, Hanne Laura Pauliina; Brækken, August; Askeland, Magnus (ZEN Report;64, Research report, 2024)
  Nyhavna er et område i Trondheim som per i dag hovedsakelig brukes til industrielle formål, men som skal utvikles til et attraktivt boligområde i de kommende tiårene. Ifølge kvalitetsprogrammet skal området ikke føre til ...
 • Nullutslippsområde i smarte byer Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 5.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62, Research report, 2024)
  Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 5.0 bygger på tidligere versjoner av ...
 • The ZEN definition – a guideline for the ZEN pilot areas. Version 4.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63E, Research report, 2024)
  This fourth and final version (version 4.0) of the ZEN definition guideline report builds upon V1.0, V2.0 and V3.0 of the ZEN definition guideline reports and a series of ZEN definition reports. This report highlights that ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 5.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;62E, Research report, 2024)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI), and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This fifth version of the ZEN ...
 • ZEN-definisjonen – en veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 4.0. Norsk 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Sartori, Igor; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Anandasivakumar, Ekambaram (ZEN Report;63, Research report, 2024)
  Denne fjerde og siste utgaven (versjon 4.0) av ZEN-definisjonsveilederen bygger på v.1.0, v.2.0 og v.3.0 av ZEN-definisjonsveilederne, samt en rekke andre ZEN-definisjonsrapporter. Denne veilederen fremnever at en netto ...

Vis flere