Now showing items 1-20 of 6874

  • Veikart for Trondheim kommune på energiområdet 

   Bysveen, Marie; Støa, Petter; Laanke, Berit (SINTEF AS;2021:00616, Research report, 2021)
   Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått seks mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...
  • Veikart for Trondheim kommune på helseområdet 

   Strisland, Frode; Kaspersen, Jon Harald; Melby, Line; Færevik, Hilde; Landmark, Andreas D.; Laanke, Berit (SINTEF rapport;2021:00617, Research report, 2021)
   Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått sju mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...
  • Accurate quantum-corrected cubic equations of state for helium, neon, hydrogen, deuterium and their mixtures 

   Aasen, Ailo; Hammer, Morten; Lasala, Silvia; Jaubert, Jean-Noël; Wilhelmsen, Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Cubic equations of state have thus far yielded poor predictions of the thermodynamic properties of quantum fluids such as hydrogen, helium and deuterium at low temperatures. Furthermore, the shape of the optimal α functions ...
  • Economic evaluation of operation strategies for battery systems in football stadiums: A Norwegian case study 

   Berg, Kjersti; Resch, Matthias Johannes; Weniger, Thaddäus; Simonsen, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper describes a techno-economic evaluation of case studies performed at the Skagerak EnergyLab. The EnergyLab consists of a 1.1 MWh battery energy storage system (BESS) and a 800 kWp photovoltaic (PV) power plant ...
  • Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger 

   Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin (SINTEF Fag;78, Research report, 2021)
   Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? Villa Holmboe er et bofellesskap i Tromsø som har eksistert i over 30 år. Åtte venner og bekjente i Tromsø fikk tilslag på en kommunal tomt etter ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit; Josefsen, Kjell Domaas; Almås, Karl Andreas (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. Gjennomgang av prøveprosjektet. Utvikling og bruk av videoanalyse og geofence for bedre datagrunnlag. 

   Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne (SINTEF rapport;2021:00493, Research report, 2021)
   Prøveprosjekt er brukt som metode i transformasjon av Olav Tryggvasons gate, fra å være en gjennomfartsåre til en miljøgate, for å samle erfaringer om ulike tiltak som skal øke kvaliteten i gaten, økte attraktiviteten for ...
  • Vurdering av smal 4-feltsveg. Skilting på smal midtdeler og avbrytende tiltak for smal vegskulder 

   Foss, Trond; Skjermo, Jo (SINTEF rapport;2021:00461, Report, 2021)
   Samferdselsdepartementet vedtok i 2020 at det skulle åpnes for å bygge smale 4-feltsveger med et minimumsmål for midtdeler på 0,5 meter. En bredde på midtdeleren på 0,5 meter vil skape problemer mht. plassering av trafikkskilt ...
  • Phantom braking in Advanced Driver Assistance Systems. Driver experience and Car manufacturer warnings in Owner manuals 

   Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar (Report, 2021)
   The present report describes the work carried out with the main goal to map and identify the occurrence of phantom braking, to identify under which special conditions these episodes happen more often, and to reveal the ...
  • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

   Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
   Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
  • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
   For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
  • Evaluating the Use of Displacement Ventilation for Providing Space Heating in Unoccupied Periods Using Laboratory Experiments, Field Tests and Numerical Simulations 

   Javed, Saqib; Ørnes, Ivar Rognhaug; Dokka, Tor Helge; Myrup, Maria; Holøs, Sverre Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Displacement ventilation is a proven method of providing conditioned air to enclosed spaces with the aim to deliver good air quality and thermal comfort while reducing the amount of energy required to operate the system. ...
  • Riktig forankring av stillas 

   Frank, Susanne Gabriele Martha; Hallingbye, Daniel (Others, 2021)
   Forankringen til et stillas utgjør en del av hovedbæresystemet. Den skal overføre de horisontale kreftene som virker på stillaset til bygget, for eksempel vindpåkjenning, uten at bygget skades eller stillaset løsner.
  • Belegningsstein av betong binder CO2 fra luften 

   Engelsen, Christian John; Ludvigsen, Bjørn; Bruun, Arne Gunnar; Kron, Magnus; Rønning, Anne (Journal article, 2021)
   Hvor mye CO2 kan betongbelegningsstein suge til seg fra luften gjennom den naturlige aldringsprosessen karbonatisering? Et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Community viser at mengden er betydelig.
  • Hvordan få et vanntett bad med våtromsplater 

   Olaussen, Paul Andreas Rødbøl (Journal article, 2021)
   Våtromsplater i kombinasjon med påstryknings- eller foliemembran og tettedetaljer benyttes i dag som gulv og vegg i baderom. For å unngå lekkasjer må det dokumenteres gjennom prøving at komponentene passer sammen og danner ...
  • Vil gi nytt liv til gammel tegl 

   Slapø, Fredrik; Danner, Tobias (Journal article, 2021)
   Det beste for miljøet er å rehabilitere det som allerede er bygget, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene. Sammen med næringen ser vi nå på muligheter for ...
  • Utvikler europeiske retningslinjer for plussenergibygg 

   Bottolfsen, Hanne Liland (Journal article, 2021)
   I prosjektet Cultural-E skal SINTEF, i samarbeid med Bærum Kommune, utvikle og teste ut strategier for styring av fleksibel bruk av energi i plussenergibygg.
  • Nye måter å bo på for eldre 

   Høyland, Karin (Journal article, 2021)
   Vi trenger bærekraftige områder med tanke på inkludering av ulike mennesker og flerbruk av fellestjenester. Aldersblanding og møteplasser for flere generasjoner er et mål, men kommer ikke av seg selv. SINTEF har sett på ...
  • Akkrediterte lydlaber ved SINTEF Community i Oslo 

   Holøyen, Gjermund Valdemar (Journal article, 2021)
   SINTEF utfører et bredt spekter av lydmålinger for bygnings- og ventilasjonskomponenter.
  • A hybrid perspective on energy transition pathways: Is hydrogen the key for Norway? 

   Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hydrogen may play a significant part in sustainable energy transition. This paper discusses the sociotechnical interactions that are driving and hindering development of hydrogen value chains in Norway. The study is based ...