Show simple item record

dc.contributor.authorMartinussen, Pål Erling
dc.contributor.authorPettersen, Ivar
dc.contributor.authorHofstad, Tormod
dc.date.accessioned2017-11-03T14:25:09Z
dc.date.available2017-11-03T14:25:09Z
dc.date.created2015-09-24T18:17:29Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn8214037794
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464048
dc.description.abstractSTF78 A055018 Denne rapporten er utarbeidet av SINTEF Helse på oppdrag for Inntektssystemutvalget. Inntektssystemutvalget ble oppnevnt av Regjeringen i 2003 for å foreta en bred faglig gjennomgang av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Den overordnede målsettingen med evalueringen er å vurdere om systemet ivaretar kravet om en rettferdig inntektsfordeling som setter kommunene og fylkeskommunene i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere, og om inntektssystemet er et effektivt virkemiddel for å gjennomføre regneringens politikk overfor kommunal sektor. SINTEF Helses oppgave har vært å forklare hvordan behovet for pleie- og omsorgstjenester varierer mellom kommunene, og hvilke forhold som forklarer variasjonen i de kommunale produksjonskostnadene. Det er i hovedsak fem forhold som forklarer forskjellene i ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren. Dette er aldersfordeling, andel psykisk utviklingshemmede, bosettingsmønster, standardisert dødelighet og, i mindre grad, sivil- og bostatus. Resultatene vi presenterer i denne rapporten verifiserer derfor at de eksisterende kriteriene i delkostnadsnøkkelen i stor grad er dekkende som determinanter for ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren, i tillegg til at bosettingsmønster har betydning. Reiseavstand til nabokrets ser ut til å ha størst effekt på ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren. Sivilstatus ser ut til å ha effekt i den grad den fanger opp andel eldre som bor alene.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEFnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Rapport
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;A2449
dc.titleKommunenes utgiftsbehov og produksjonskostnader innenfor pleie- og omsorgssektoren: analyser av brukerdata og kommunespesifikke datanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.source.issueSTF78 A055018nb_NO
dc.identifier.cristin1268712
dc.relation.projectStiftelsen SINTEF: 78H049.30nb_NO
cristin.unitcode7401,60,25,0
cristin.unitnameHelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record