Show simple item record

dc.contributor.authorKvande, Tore
dc.contributor.authorAlmås, Anders-Johan
dc.contributor.authorMcInnes, Harold
dc.contributor.authorHygen, Hans Olav
dc.date.accessioned2016-12-04T18:47:11Z
dc.date.available2016-12-04T18:47:11Z
dc.date.issued2012-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424165
dc.descriptionForskningsrapportnb_NO
dc.description.abstractHovedtrenden for klimaendringer fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima.Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundige sårbarhetsanalyser og iverksettes tiltak for å møte utfordringene. Denne rapporten presenterer en videreføring av klima- og sårbarhetsanalysen beskrevet i SINTEF-rapport 3B0325 "Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing". Videreføringen rapporters som et tillegg til rapport 3B0325. Vi har gjennomført en overordnet vurdering av konsekvenser av klimaendringer (gitt et klimascenario for perioden 2071-2100) og gitt skisseringsvise anbefalte tiltak for å redusere mulige konsekvenser for en rekke typer klimaparametere. Klimaendringer og de ulike klimaparameterne sine konsekvenser blir presentert i form av Norgeskart og fylkesvise oversikter. Rapporten kommenterer metode og gjentar oversiktene for potensiell risiko for råteskader fra rapport 3B0325. Den gir dermed et komplett bilde av klima – og sårbarhetsanalysen på overordnet nivå for de klimaparameterne vi har studert. Rapporten omfatter fylkesvise oversikter for havnivåstigning, årsmiddeltemperatur, årsnedbør sesongnedbør (vinter, vår, sommer, høst), våt vinternedbør og risiko for råteskader.nb_NO
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Statens bygningstekniske etat (BE)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Byggforsknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF rapport;
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subjectSårbarhetnb_NO
dc.subjectBygningsmassennb_NO
dc.subjectBestandighetnb_NO
dc.subjectNedbørnb_NO
dc.subjectTemperaturnb_NO
dc.subjectHavnivåstigningnb_NO
dc.subjectRåtenb_NO
dc.titleKlima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge. Videreføring av rapport 3B0325 . Versjon 02nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record