Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Hans-Petter
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.date.accessioned2016-04-01T08:45:25Z
dc.date.accessioned2016-07-29T07:12:24Z
dc.date.available2016-04-01T08:45:25Z
dc.date.available2016-07-29T07:12:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSINTEF Energi. Rapport. 23 p. SINTEF Energi AS, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-594-3652-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397426
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractProsjektets formål har vært å vurdere konsekvensene av en opprusting av Reinforsen Kraftverk på vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva, samt å foreslå tiltak mot uheldige konsekvenser. To alternative kraftverksalternativ har vært vurdert: 1) En ny kraftstasjon tilsvarende dagens og 2) en ny kraftstasjon med noe større slukeevne, energiproduksjon, og med en ny utforming av utløpet. Alternativene har vært vurdert ut fra at dagens laksetrapp enten restaureres eller flyttes til samme side av elva som kraftverket. Med opprusting av kraftverket tilsvarende dagens utforming vil det spesielt være problemer knyttet til utløpskanalen som i dag tiltrekker seg fisk og antakelig både forsinker og hindrer oppvandring forbi fossen. Alternativ 2 vil i stor grad bøte på dette problemet ved at utløpet flyttes ut mot fossefoten. Her anbefales det at utløpet flyttes så nær inngangen til laksetrappa som mulig, enten dagens trapp blir restaurert eller at den flyttes til motsatt side. Det foreslås at utløpsåpningen forsynes med en varegrind med spalteåpning 3-4 cm slik at fisk ikke kan gå inn, alternativt at åpningen rettes oppover, slik at den skaper en oppvelling som fisken ikke foretrekker som vandringskorridor. I tillegg foreslås at det alltid bør gå en vannføring på 2-3 m3/s i fossen for å lokke til seg fisk til inngangen av den eksisterende laksetrappa. Inntaket til kraftverket på oversiden av dammen bør forsynes med en fiskesperre som hindrer nedvandrende smolt og vinterstøing i å vandre ned gjennom turbinene. I tillegg bør det etableres en alternativ nedvandringsrute for fisk umiddelbart til side for denne fiskesperra.nb_NO
dc.publisherSINTEF Energinb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Energi. Rapport;TR A7554
dc.titleOpprusting og utvidelse av Reinforsen kraftverk i Ranaelva : konsekvenser for vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen og forslag til tiltak for å sikre vandringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-04-01T08:45:25Z
dc.identifier.cristin1348193


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record