• Bruk av modeller i boring - IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020 

      Ottermo, Maria Vatshaug; Onshus, Tor Engebret; Bjørkevoll, Knut Steinar (Research report, 2021)
      Formålet med denne rapporten er å diskutere utfordringer og muligheter ved bruk av modellkontrollerte operasjoner, spesielt knyttet til hvordan modellene og data fra modellene kan brukes på en sikker måte og hvordan ...