• Kompendium for Lavenergiprogrammet. Hvorfor og hvordan 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others, 2009)
   Dette heftet forklarer hvorfor redusert energibruk er nødvendig, og er ment som en hjelp til deg som skal bruke hefteserien til Lavenergiprogrammet. Det gir råd om hva du kan bruke heftene og over headseriene til og hvordan ...
  • Kompendium for Lavenergiprogrammet. Prosjektering av småhus 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others, 2009)
   Dette heftet forteller kortfattet om sammenhengen mellom energibehov og arkitektonisk utforming av nye småhus. Heftet presenterer de viktigste grepene for å redusere energibehovet. Heftet er del av en serie. Serien er ...
  • Kompendium for Lavenergiprogrammet. Prosjektering av større bygninger 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others, 2009)
   Dette heftet forteller kortfattet om de viktigste tiltak­ene for å redusere energibehovet til nye bygninger. Heftet tar for seg næringsbygninger, offentlige bygninger og boligbygninger som er større enn firemannsboliger. ...
  • Kompendium for Lavenergiprogrammet. Regelverk 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others; Kompendium, 2009)
   Dette heftet forteller kortfattet om de de offentlige minstekravene til energibruk. Kravene står i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Heftet er del av en serie. Serien er kompendium til kurs fra Lavenergiprogrammet. ...
  • Kompendium for Lavenergiprogrammet. Støtteordninger 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others, 2009)
   Dette heftet forteller kortfattet om offentlige støtteordninger for redusert energibruk i bygninger. Heftet er del av en serie. Serien er kompendium til kurs fra Lavenergiprogrammet. Illustrasjonene er utgangspunktet for ...
  • Kompendium for Lavenergiprogrammet. Utførelse av småhus 

   Kirkhus, Anders (Kompendium for Lavenergiprogrammet;, Others, 2009)
   Dette heftet forteller kortfattet om viktige løsninger for god energiytelse ved bygging av småhus. I innledningen sier vi hva som monner mest, men løsningene kommer i samme rekkefølge som man bygger. Heftet er del av ...