• Organisering og eierskap av trafikkdata 

      Wahl, Ragnhild; Skjetne, Eirik (SINTEF Rapport;STF50 A05090, Research report, 2005)
      Utviklingen av informasjonssystemer og etterspørsel etter god og oppdatert trafikkinformasjon til ulike formål har ledet til en erkjennelse av at det er nødvendig å avklare ansvars- og eierskapsforhold til trafikkdata. ...