• Mot passivhusstandard i undervisningsbygg. Mæla smartbygg - sluttrapport 

      Wachenfeldt, Bjørn Jenssen; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);10, Research report, 2008)
      SINTEF har i samarbeid med prosjekteringsgruppen for Mæla Skole arbeidet for å komme frem til smarte og helhetlige løsninger som gjør at en oppnår god komfort med lav energibruk, lav miljøbelastning og lave investeringskostnader. ...