• Veikart for innovasjon av velferdsteknologi 

      Grut, Lisbet; Reitan, Jarl; Hem, Karl-Gerhard; Ausen, Dag; Bøthun, Silje; Hagen, Kåre; Svagård, Ingrid Storruste; Vabø, Mia (Research report, 2013)
      Resultatene bygger på erfaringer som er innhentet fra seks case, i form av prosjekteksempler, i norske kommuner. De seks casene er valgt ut fra flere kriterier, og representerer en bredde når det gjelder relevante ...