• Internevaluering av skoleanlegg. Fokus på funksjonelle og estetiske sider 

      Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter (SINTEF Fag;14, Research report, 2014)
      Skoleanlegget har stor betydning for elevenes og lærernes hverdag. De fysiske rammene kan virke stimulerende eller hemmende for undervisning, læring og sosialt liv på skolen. En internevaluering av skoleanlegget kan brukes ...