• Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig 

   Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Biering, Eirik; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra ulike interessehold tas det til orde for innføring av lukkede oppdrettsanlegg. Det gjenstår imidlertid ennå mye før lukkede anlegg kan anses som tilstrekkelig dokumenterte og klare for bruk i kommersiell lakseproduksjon. ...
  • Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov 

   Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norge har et stort sjøareal innenfor territorialgrensen som tilsvarer 45 prosent av Norges landareal. Likevel er det kamp om arealene og da spesielt i de kystnære områdene. Fra enkelte hold har det kommet synpunkter på at ...