• Fremtidig utvikling i energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse 

   Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sandberg, Nina Holck; Storvolleng, Ragni Kristin; Baltruszewics, Marta; Folstad, Marie; Skaran, Anja Myreng; Sartori, Igor (Research report, 2014-09-28)
   Denne rapporten presenterer metodikk og foreløpige resultater i forbindelse med estimering av den fremtidige utviklingen i energiforbruk og CO2-utslipp fra den norske boligmassen. Dette er et forskningsarbeid som er utført ...
  • Life Cycle Assessment of an Ambitious Renovation of a Norwegian Apartment Building to nZEB Standard 

   Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The upgrading of building infrastructure to modern standards represents a key tool for reducing global energy demand and emissions from buildings. In Norway, building upgrades have been prioritized despite the relatively ...
  • Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering 

   Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar (Research report, 2016)
   Forord. Denne rapporten presenterer en såkalt typologi - brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av ...