• Veikart for grønn anleggssektor 

   Vignisdottir, Hrefna Run; Kjellmark, Gunrid; Kristensen, Terje; Laanke, Berit; Rise, Torun; Schmidt-Melbye, Pierre-Nicolai Hesjevoll (SINTEF;2021:00552, Research report, 2021)
   Innen 2030 skal Norge i henhold til Parisavtalen redusere sine nasjonale klimagassutslipp med 50-55%. For å oppnå målene om et lavutslippssamfunn i 2050 må utslippene reduseres med 85-90%, sammenlignet med 1990-nivå. ...
  • Veikart for Trondheim kommune på energiområdet 

   Bysveen, Marie; Støa, Petter; Laanke, Berit (SINTEF AS;2021:00616, Research report, 2021)
   Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått seks mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...
  • Veikart for Trondheim kommune på helseområdet 

   Strisland, Frode; Kaspersen, Jon Harald; Melby, Line; Færevik, Hilde; Landmark, Andreas D.; Laanke, Berit (SINTEF rapport;2021:00617, Research report, 2021)
   Leveransen gir en oversikt over internasjonale, europeiske og nasjonale drivere og føringer for verdiskaping og næringsutvikling. Videre er det foreslått sju mulighetsområder for verdiskaping, knyttet til Trondheim. ...