• Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

   Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
  • How can authorities be enablers in the deployment of CCAM? An experienced-based expert study from Norway 

   Fagerholt, Randi Ann; Seter, Hanne; Arnesen, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Despite extensive literature on transport planning, research has so far been sparse in exploring the socio-political aspects of transport innovations, which is particularly scarce within the emerging Cooperative, Connected ...
  • Kunnskapsstatus og brukerbehov for HyPos. Oppsummerte funn fra arbeidspakke 1 

   Fagerholt, Randi Ann; Berget, Gunhild Elisabeth; Solberg, Anders Martin; Brunes, Morten Taraldsten; Arnesen, Petter; Seter, Hanne (SINTEF;2023:00149, Research report, 2023)
   Denne prosjektrapporten er en samling av resultater fra arbeids pakke 1 i HyPos-prosjektet, hvor det overordnede formålet er å utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner og en ny og umoden ...
  • LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM" 

   Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne (SINTEF rapport;2020:00884, Research report, 2020)
   This report isa collection of the memos written in work package 1 of the LambdaRoad project, where the overall project objectives is to study the need and requirements for electronic communication (ecom) in the future ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1 

   Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann (TFoU-rapport;2020:1, Research report, 2020)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid ...